ผช.ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมงานส่งกำลังบำรุง บชร.3


วันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการส่งกำลังบำรุง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3) โดยมี พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ

โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ เข้ารับฟังบรรยายสรุปภารกิจของกองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ปัญหาข้อขัดข้องทางการซ่อมบำรุงของหน่วย พร้อมกับรับทราบความก้าวหน้าของงานด้านการซ่อมบำรุง

จากนั้นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เดินทางไปตรวจเยี่บมคลัง สป. 2 – 4 ของกองพันส่งกำลังบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ทั้งนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เน้นย้ำให้หน่วย ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า พัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงให้สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพบก