อำเภอพิชัยจัดกิจกรรม (Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก

วันที่ 10 พ.ค.2562 เวลา 9.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายมานิต อนรรฆมาศ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick Off) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณบึงประมง บุ่งนอก-บุ่งใน วัดเกาะวารี บ้านท่ามะปราง หมู่ที่1 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย กล่าวรายงาน  การเปิดโครงการฯ หรือ Kick Off และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมทั้งทำการเปิดป้ายหมู่บ้านฯ จากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน และผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ในพื้นที่ ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่10 การปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ และร่วมกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน”

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพิชัย ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ จำนวน 500 คนเข้าร่วมในกิจกรรม

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน