รพ.แม่สอด ยกระดับตรวจอุโมง เปิดศูนย์ตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2566 ที่โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( MRI) โดยมี นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดและเจ้าหน้าที่บริษัท อุดรเมดิคอลซัพพลาย จำกัด ให้การต้อนรับ

สำหรับ ศูนย์ตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ของโรงพยาบาลแม่สอด ดำเนินการจ้างเหมาบริการตรวจร่างกายด้วยเครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในร่างกายด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จาก บริษัท อุดรเมดิคอล ซัพพลาย จำกัด แก่ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาภายในโรงพยาบาลแม่สอด รวมถึงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนฝั่งตะวันตกจังหวัดตาก ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาลอำเภอท่าสองยาง โรงพยาบาลอำเภอแม่ระมาด โรงพยาบาลอำเภอพบพระ และโรงพยาบาลอำเภออุ้มผาง

เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้บริการสถานพยาบาลต่างพื้นที่

ภาพ-ข่าว /ไพฑูรย์ สุขแว่น