พิษณุโลก รมว.พม.เปิดงานวันคนพิการสากล แจกของขวัญ มอบสิ่งของคึกคัก

56

พิษณุโลก รมว.พม.เปิดงานวันคนพิการสากล แจกของขวัญ มอบสิ่งของคึกคัก

วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ โดมหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจําปี 2565  โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติได้ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” โดยมุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ทั้งนี้ มีการมอบช่อดอกไม้ มอบไม้เท้าสีขาว มอบเกียรติบัติประกาศเกียรติคุณให้แก่ คนพิการ บุคคล ชมรม องค์กร หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย มอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน พร้อมจับรางวัลมอบให้คนพิการ และเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ขององค์กรคนพิการ และการแสดงดนตรีจากมณฑลทหารบกที่ 39 นอกจากนั้นผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก ได้นำอาหารมาแจกจ่ายคนพิการในครั้งนี้ด้วย