พิษณุโลก เปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน 7 เส้นทางปั่น เที่ยว กิน ถิ่นสองแคว

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 18.00น. ที่สวนกลางเมือง เทศบาลนครพิษณุุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน 7 เส้นทางปั่น เที่ยว กิน ถิ่นสองแคว โดยมี นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน และดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวให้การต้อนรับนักปั่นทั่วประเทศที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยนักปั่นกิจกรรม 7 เส้นทางปั่น เที่ยว กิน ถิ่นสองแคว

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มมากขึ้น สร้างสรรค์กิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนผ่านเส้นทางการบัน 7 เส้นทาง คือ

เส้นทางที่ 1 ปั่นท่องเที่ยว อำเภอวัดโบสถ์ ระยะทาง 19 กม.
ในระยะไกล อำเภอวัดโบสถ์ ระยะทาง 50 กม.

เส้นทางที่ 2 ในท่องเที่ยว ปั่นวินเทจตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง ระยะทาง 18 กม.ในระยะไกล ปั่นวินเทจตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง ระยะทาง 59 กม.ปั่นไหว้พระ ที่พิษณุโลกระยะทาง 18 กม.ในชมเมือง ระยะทาง 18 กม.

เส้นทางที่ 3 ปั่นไหว้พระที่พิษณุโลกระยะทาง 18 กม.

เส้นทางที่ 4 ปั่นชมเมืองระยะทาง 18 กม.

เส้นทางที่ 5 ชมศิลาปาจารย์ ระยะทาง 14 กม.

เส้นทางที่ 6 ปั่นย้อนรอยอดีต พระราชวังจันทน์ ระยะทาง 14 กม.

เส้นทางที่ 7 รวมพลังปั่นเสริมบุญ เมืองสองแคว ระยะทาง 14 กม.และจัดให้มีกิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชม

โดยดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ ของดีจังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนภาคเหนือตอนล่าง กำหนดจัด ระหว่างวันที่ 27 ถึง 31 มกราคม 2556 ณ สวนกลางเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการแสดงจำหน่ายสินค้ากว่า 150 คูหา รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงบนเวที การแสดงจากศิลปินดารานักร้องทุกวัน รวมถึงกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ รถแห่ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ต่างๆ